4 ความเห็น

ครูภาษาไทยดีเด่น

รางวัลเกียรติยศสำหรับครูภาษาไทย

            จากการรับสมัคร และคัดเลือกครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น  ประจำปี 2549       ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และครูที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูภาษาไทยดีเด่นประจำปี 2549 มีจำนวน     60 คน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ครูระดับประถมศึกษา จำนวน 30 คน มัธยมศึกษา จำนวน 25 คน อาชีวศึกษา จำนวน 3 คน และอุดมศึกษา จำนวน 2 คน  และ  1 ใน 60 รายชื่อครูภาษาไทยดีเด่นปี49   ลงโดย หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวัน พุธ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2549 09:38 น.  คือ  นางสาวสุพัตรา  ชื่นเจริญ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว (ปัจจุบัน นางสาวรชาดา  ชื่นเจริญ  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน  จังหวัดสระบุรี )

           กิจกรรมต่างๆ ตามที่ ดร. จักรพรรดิ วะทา เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะจัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2549 ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ณ ห้องประชุมภานุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีครูภาษาไทยดีเด่นจำนวน 60 คน เข้าร่วมพิธีกำหนดการมี ดังนี้
          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.30 น. มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การอ่านให้เก่ง โดย   ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล อดีตนายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย และอดีตนายกสมาคมนักแปล และล่ามแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยาย  เวลา 12.30 น. มีการจัดทัศนศึกษา พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต สำหรับในวันที่          14 พฤศจิกายน 2549  เวลา 09.30 น. เป็นพิธีประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น โดยศาสตราจารย์            ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ประธานกรรมการคุรุสภา  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเข็มจารึกพระนามาภิไธย     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เกียรติคุณ

           ความภาคภูมิใจกับการพัฒนาการเรียนการวิชาภาษาไทย การจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งประสบการณ์มากมายที่ตกตะกอน เป็นผลึกอันแข็งแรง และพร้อมที่จะต่อสู้ ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ อย่างไม่ย่อท้อต่อไป รางวัลมิใช่เครื่องมือที่จะกำหนด หรือตัดสินเสมอไปว่า ใครเก่งหรือไม่เก่ง ดีหรือไม่ดี แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ อยู่ที่…                              “ค่าของคน  อยู่ที่ผลของงาน”


         

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

4 comments on “ครูภาษาไทยดีเด่น

  1. สุดยอดจริงๆ เก่งมากเลยครูแอ๊ด

  2. แวะมาให้กำลังใจ บล้อคมีสาระเพิ่มมากขึ้นมากเลยค่ะ ทำต่อไปนะคะครูแอ๊ด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: